Medlem av Lillesand Sjømannsforening.

Lillesand Sjømannsforening ble stiftet den 1. mai 1875.
Det året ble det tilført ikke mindre enn 11 fartøyer til byens flåte. Flere av dem bygget ved byens verft og sendt fraktsøkende ut på de sju hav.
I den atmosfæren av maritime interesser vokste det frem et behov for informasjon, organisert utveksling av erfaring og av den mangeartede viten som skipsfart også den gang omfattet. Han som sto med ansvaret om bord hadde ingen å spørre, bare et beskjedent utvalg av "Sailing directions" og ufullstendige kart. Derfor var andres erfaringer av stor verdi og de kunne man få del i ved kontakt med erfarne sjøfolk --hjemme eller ute.
Dette var, kort sagt, bakgrunnen for dannelsen av Sjømannsforeningen. Siden har årene gått og skipsfarten og ikke minst kommunikasjonsmulighetene har forandret seg radikalt. I dag er man bare et tellerskritt unna der man har behov for kunnskap.
Sjømannsforeningens betydning har også forandret seg fra å være en kommunikasjonssentral til å bli en kulturbevarer av rang. Kysten rundt.

<><><><><><><>

"HERMANOS"

I tiden før 1994 hadde Thorbjørn S. Andersen, stuert og mangeårig medlem av Sjømannsforeningen gått svanger med ideen om å starte et kor i foreningen. Ideen ble møtt med latter og sikkert mange morsomme bemerkninger, men tanken hadde festet seg. Sammen med daværende formann Roald Hellenes ble dette tatt opp i styret, og der fikk man tilslutning til ideen. Roald Hellenes spiste lunch sammen med Andor Hansen som tidligere hadde drevet med kor. Lunchen må ha vært fruktbar, for Andor Hansen tok på seg jobben som korleder/dirigent, og annonse ble innrykt i Lillesandsposten med invitasjon til å danne Sjømannskor. Det møtte 3 personer. Initiativtaker Thorbjørn Andersen, Roald Hellenes og dirigenten. Dirigenten var stemt for å legge det hele på is, men de to andre ivret for at det måtte gis litt tid til å trekke det hele i gang. Etter hvert samlet man 11 rustne sjømannstruper som ikke var vant til å synge før etter kl. 24 og ut i de små timer. Dermed var man i gang. Koret måtte ha et navn, og hva var da mer naturlig enn å ta navnet  etter skuta som ble bygget i Glasgow i foreningens stiftelsesår, og som i 1905 ble innkjøpt til Lillesand og gitt navnet "HERMANOS". Oversatt fra spansk betyr det "BRØDRENE".
Etter et år flyttet Andor Hansen fra byen, og Hans Reiersen som selv sang i koret overtok. Det var et lykkelig valg.
Hans Reiersen, bankmann av yrke og med musikk som hovedinteresse gikk til jobben med blandede følelser, men fikk snart struktur på "Hermanos". Etter hvert så vokset koret og øvelsesdagen ble en prioritert dag, folk som jobbet i Nordsjøen og kom hjem på tirsdager gikk på øvelse først, så gikk de hjem til kona. Koret har en støttegruppe som er unik. De går under navnet "Mødreforeningen"  eller "Herminene" som de selv kaller seg. Disse vår damer er til støtte og inspirasjon. De lager hvert år jubileumsfest og følger med på alle turer. Vi er i dag 48 medlemmer og med opptil 44 stk på øvelsene så vitner det om stor interesse. Dette kan vi takke vår eminente dirigent ,og vår trekkspiller Dag Ellefsen for, som sammen står for inspirasjonen og kunnskapen.I 2004 fyller koret 10 år og vi har i den anledning laget en CD som vi kan mimre med, eller gi til våre barn og barnebarn. Dersom andre også vil ha et minne av oss så er vi selvsagt glade for det. 

ISSA-members

 

Hjemmeside Lillesand SjømannsforeningLillesand Sjømannsforening
Innspilling av CD i april 2003\fotogalleri.htm

       Koret's E-post:        " Hermanos "

       AJN-Design
  Mobil: 90 05 52 54      anstein@norsett.com